ความลับของคอลลาเจนอยู่ที่ ไดเปปไทด์ 2 คู่

Posted On 23/04/2013 |  Last Update 01/06/2016 |  Read 6056 times | 

 

Wellnex

เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ ที่มีงานวิจัยรับรองว่า สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้จริง และดูดซึมได้มากกว่า คอลลาเจนเปปไทด์ ทั่วไปเพราะมีปริมาณ ไดเปปไทด์ สูง นั่นคือ  โพรลีน กับ ไฮดรอกซี่โพรลีน และ ไฮดรอกซี่โพรลีน กับ ไกลซีน 


Wellnex

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่า ขนาดมวลโมเลกุล 
ไม่มีผลต่อการดูดซึม
โดยการดูดซึมคอลลาเจนขึ้นอยู่กับ ไดเปปไทด์ ของคู่ Proline และ Hydroxyproline (PO) และ Hydroxyproline กับ Glycine(OG)  มากกว่าที่จะพิจารณาจากขนาดมวลโมเลกุลที่นักการตลาดคอลลาเจนในปัจจุบันนิยมนำเสนอ

<< จากกราฟพบว่า ขนาดโมเลกุล และ การดูดซึมไม่มีความสัมพันธ์แต่อย่างใดซึ่งกันและกัน