โรงงานผลิตครีม

บริษัท ไอไบโอ จำกัด เรามีเครื่องจักรกลที่ครบครันทันสมัยที่ได้รับการยอมรับจาก CE และมาตรฐาน GMP โรงงานผลิตครีมเป็นของเราเอง ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมตามตวามต้องการทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศ ขั้นตอนการผลิตปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน GMP โรงงานผลิตครีมได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มีการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์แบบ made to order ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาสูตรใหม่ๆ และค้นคว้าสินค้าใหม่ๆ ที่เป็นที่นิยมของตลาดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งควบคุมโดย ทีมนักวิทยาศาสตร์ และทีมเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญและไม่เพียงแค่นี้ เรายังคงพัฒนาศักยภาพในการผลิตครีมเพื่อรองรับมาตรฐานต่างๆ พร้อมบริการขึ้นทะเบียนอาหาร อย. ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM SERVICE) โดยโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP)